Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyPowrót

Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji na Ukrainie. MEiN

01 Marca 2022 godz: 11:23:39

 

Warszawa, 27 lutego 2022 r.

 

 

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na tematsytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

 

 

Wojna w Ukrainie wstrząsnęła Polską i całym światem. Dzieci i młodzież doświadczają ogromnego lęku, strachu o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych (rodziców, rodzeństwa, dziadków). Od kilku ostatnich dni towarzyszą im niewyobrażalnie trudne, nieznane dotąd odczucia i emocje, z którymi bez pomocy osób dorosłych nie będą w stanie przetrwać okresu wojny, nie tracąc zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa.

Udostępniane wszystkimi kanałami informacyjnymiinformacje o zagrożeniu docierają, zarówno do polskich dzieci i uczniów, jak ido mieszkających w naszym kraju dzieci i rodzin z Ukrainy. W polskich szkołach uczy się obecnie ponad 60 tys. ukraińskich uczniów.

Obecnie ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie realnej, solidarnej pomocy wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy w ostatnich dniach lubdotrą do Polski w najbliższym czasie. ONI szczególnie potrzebują wsparcia i pomocy nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów − w szkole, placówce oświatowej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W obliczu trwającej sytuacji kadra pedagogiczna polskich szkół i placówek powinna być gotowa, zarówno od strony organizacyjnej, jak i mentalnej, do podejmowania nowych zadańi obowiązków, takich jak np.zapewnienie uczniomodpowiednich warunków pracy na lekcji, podczas zajęć dodatkowych i terapeutycznych oraz wypracowanie właściwego stylu prowadzenia rozmów na temattoczącej się wojny.

W szkole niezbędna jest rozmowa o emocjach uczniów, a także rzetelna,dostosowana do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka,informacja o aktualnej sytuacji związanej z wydarzeniami w Ukrainie.

 

  1. 1.       Na co nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać uwagę podczas rozmów z dziećmi i uczniami?

-         nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o swoich uczuciach i emocjach;

-        wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu;

-        bacznie obserwować dziecko/ucznia pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-        przedstawiać obecną sytuację (informacje dotyczące sytuacji politycznej, źródeł konfliktu);

-        podkreślić konieczność korzystania tylko ze sprawdzonych źródeł informacji, bowiem nie wszystkie komunikaty pojawiające się mediach są prawdziwe (fake newsy – wskazać, jak identyfikować propagandę, jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i na co zwracać szczególną uwagę);

-        omówić bądź przypomnieć zasady bezpieczeństwa, sygnały alarmowe, elementy obrony cywilnej, pierwszą pomoc;

-        informować, jakiego wsparcia im i ich rodzinom może udzielić przedszkole lub szkoła;

-        poinformować, do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc uczniowie uchodźcy.

 

  1. 2.      Podczas rozmów z dziećmi/uczniami z Ukrainynależy:

-        uwzględnić ich potrzebę okazywania innych emocji i uszanować decyzję o potrzebie rozmowy na temat toczącej się wojny;

-        wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa; nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju informować dzieci/uczniów, że z całego świata na Ukrainę kierowane jest wsparcie, w tym humanitarne, którego celem jest zakończenie działań wojennych;

-        podkreślać, że Polska jest bezpiecznym krajem, przyjmuje uchodźców z terenu Ukrainy i obejmuje ich pomocą;

-        ustalić czy uczeń lub jego rodzina potrzebują pomocy;

-        nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o uczuciach i emocjach;

-        wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu;

-        bacznie obserwować dziecko pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-        przedstawiać obecną sytuację (informacje dotyczące sytuacji politycznej, źródeł konfliktu);

-        podkreślić konieczność korzystania tylko ze sprawdzonych źródeł informacji, bowiem nie wszystkie komunikaty pojawiające się mediach są prawdziwe (fake newsy – wskazać, jak identyfikować propagandę, jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i na co zwracać szczególną uwagę);

-        omówić bądź przypomnieć zasady bezpieczeństwa, sygnały alarmowe, elementy obrony cywilnej, pierwszą pomoc;

-        informować, jakiego wsparcia im i ich rodzinom może udzielić przedszkole lub szkoła;

-        poinformować, do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc uczniowie uchodźcy.

 

  1. 3.      Do polskich szkół trafią też uczniowie − uchodźcy z Ukrainy, którzy powinni zostać objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Do samorządów zostały przekazane dodatkowe środki finansowe na organizację zajęć specjalistycznych w dodatkowym wymiarze godzin i mogą zostać wydatkowane również na wsparcie tej grupy dzieci. Niezbędne jest też budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań na rzecz aktywnego i pełnego włączenia tych uczniów w życie szkoły oraz środowiska lokalnego.

Aby rozmowy z ukraińskimi dziećmi i młodzieżądawały im poczucie bezpieczeństwa, należy:

-        pomimo bariery językowej wprowadzić skuteczny sposób i formę porozumiewania się z uczniami i ich rodzinami, aby poznać ich potrzeby i udzielić odpowiedniego wsparcia;

-        ustalić, czy uczeń lub jego rodzina potrzebują pomocy;

-        zapewnić o gotowości społeczeństwa polskiego do udzielania wszelkiej możliwej pomocy;

-        wskazać w najbliższym i dalszym otoczeniu osoby, urzędy, instytucje, które mogą świadczyć pomoc;

-        w zależności od potrzeb objąć dziecko i jego rodzinę pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

-        zapoznać z podstawowymi zwrotami w języku polskim, różnicami w życiu codziennym w Polsce i w Ukrainie.

 

  1. 4.      Dodatkowo ważne jest, aby z polskimi uczniami podczas rozmów:

-        omówić skuteczne sposoby i formy porozumiewania się z dziećmi z Ukrainy;

-        informować,jak możnapomagać swoim ukraińskim rówieśnikom;

-        zapoznać z podstawowymi zwrotami w języku rosyjskim, ukraińskim, angielskim;

-        wyrażać szacunek wobec osób innej narodowości oraz elementów kultury ukraińskiej;

-        wyszukiwać w klasach „liderów” opinii – uczniów często znających podstawy języka obcego oraz wyrażających zainteresowanie polityką międzynarodową, którzyw małych społecznościach szkolnych mogą służyć za wzór do naśladowania dla polskich uczniów.

 

 

 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm