Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyPowrót

Wskazania do rodziców w okresie zagrożenia COVID-19.

11 Maja 2020 godz: 12:58:21

1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zbadania temperatury dziecka i swojej przed wyjściem z domu do PP-P. Jeżeli dziecko lub rodzic/opiekun prawny ma objawy infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, katar i duszności) należy odwołać zajęcia w PP-P drogą telefoniczną lub elektroniczną. Do placówki przychodzimy bez objawów chorobowych (j.w.)

2. Przed wejściem do PP-P rodzic dezynfekuje swoje ręce, następnie prowadzi dziecko do toalety, gdzie dokładnie myje ręce dziecku.

3. Rodzic/opiekun zapewnia sobie i swojemu dziecku, jeśli ukończyło 4 rok życia
indywidualną osłonę nosa, ust i rąk (maseczka, rękawiczki).

4. W stosunku do dzieci małych, niesamodzielnych lub wymagających obecności rodzica podczas badań lub terapii rodzic ma obowiązek pozostać w osłonie nosa i ust oraz rękawicach i zachować dystans 2m pomiędzy sobą, a prowadzącym zajęcia.

5. W przypadku dzieci starszych nie wymagających pobytu rodzica
w gabinecie – rodzic powinien po wprowadzeniu dziecka do gabinetu pozostać
w poczekalni lub udać się na zewnątrz placówki. Po zakończeniu badania lub terapii należy odebrać dziecko.

6. Osoby przebywające w poczekalni są zobowiązane do zachowania
2 metrowego dystansu oraz stosowania środków ochrony nosa, ust i rąk.

7. Dziecko należy przyprowadzać do PP-P przez jedną osobę dorosłą najwyżej 5 min. przed rozpoczęciem zajęć (nie można przyprowadzać pozostałych członków rodziny).

8.  Przed rozpoczęciem badań lub terapii rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek wypełnić stosowną ankietą dotyczącą stanu zdrowia i zagrożenia COVID-19 w obecności  pracownika poradni.

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm