Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaPracownicyRejon działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodowePliki do pobraniaDeklaracja dostępnościOferta dla Rad Pedagogicznych w przedszkola, szkołach i placówkach.

03 Października 2020 godz: 12:59:36

O F E R T A   P O R A D N I   W   M O R Ą G U  D L A  N A U C Z C I E L I

Propozycja zagadnień na spotkania z radami pedagogicznymi w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Temat

Rodzaj zajęć

Odbiorcy

Prowadzący

Ilość godzin

1.

Sensomotoryka – czucie i ruch w rozwoju człowieka

Prelekcja

Nauczyciele wszystkich klas

Joanna Kłosińska

45 min.

2.

Specyfika funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu.

Prelekcja z elementami warsztatu.

 

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Dorota Miś

45min.

3.

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole (lub przedszkolu).

Prelekcja

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Dorota Miś

45min.

4.

Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu/szkole

Warsztaty lub konsultacje indywidualne

Nauczyciele przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych

Dorota Miś

3x45

5.

Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju oraz arkusza obserwacji dziecka

Warsztaty lub konsultacje indywidualne

Nauczyciele prowadzący zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju

Dorota Miś

2x45

6.

Podstawowe założenia metody symultaniczno – sekwencyjnej, jako metody wczesnej nauki czytania dzieci od 3-go roku życia

Prelekcja

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych

Dorota Miś

1x45min.

7.

Uczeń z dysleksją w szkole

Prelekcja

Nauczyciele szkół podstawowych

Dorota Miś

2x45

8.

Mnemotechniki – jak poprowadzić lekcję z uczniami?

 

Prezentacja

Nauczyciele szkół podstawowych

Agata Niewińska

45 minut

9.

Techniki efektywnego uczenia się.

Wykład

Prezentacja multimedialna

 

Nauczyciele

Kamila Wołejko

Ok. 4 godz

10.

Terapia Instrumental Enrichment- co to?  dla kogo? i jak działa ?

Prelekcja

Nauczyciele wszystkich klas

Lidia Sekular

45 min.

11.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole do potrzeb i możliwości dziecka z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi

Prelekcja multimedialna

Rady Pedagogiczne szkół i placówek

Eugeniusz Kulawiak

45-90 min

12.

Dodatkowy nauczyciel w szkole. Rola w procesie kształcenia i wspierania uczniów niepełnosprawnych

Prelekcja z prezentacją mulimedialną

Rady pedagogiczne

Eugeniusz Kulawiak

45-90 min.

13.

Udział w pracach zespołów wychowawczych w szkołach

Analiza potrzeb i możliwości pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi

Analiza konkretnych przypadków

Eugeniusz Kulawik

W zależności od potrzeb

14.

Jak Poradnia może wspierać nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych w szkle.

Prelekcja, dyskusja, analiza problemu

Rady pedagogiczne szkół i placówek

Eugeniusz Kulawiak

45-90 min.

15.

Pomoc w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznch

Praca warsztatowa

Przedszkola i szkoły.

Analiza potrzeb konkretnych uczniów na podstawie orzeczenia

Pracownicy poradni.

Eugeniusz Kulawiak

W zależności od potrzeb;

16.

Pomoc w opracowaniu programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Praca warsztatowa

Przedszkola i szkoły. Analiza opinii WWR dziecka

Psycholodzy Poradni,

Eugeniusz Kulawiak

W zależności od potrzeb

16.

Procedury wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii WWR

Prelekcja z przekazem multimedialnym

Przedszkola i wszystkie szkoły

Pracownicy Poradni

Eugeniusz Kulawiak

45-90 min.

17.

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Pomoc w diagnozie i konstruowaniu programów pomocy

Praca warsztatowa

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Eugeniusz Kulawiak

W zależności od potrzeb

 

 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaPracownicyRejon działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępności

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm