Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaPracownicyRejon działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodowePliki do pobraniaDeklaracja dostępnościOferta poradni. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach

03 Października 2020 godz: 12:35:58

O F E R T A   P O R A D N I   W   M O R Ą G U

 Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Temat (problem)

Forma zajęć

Odbiorcy

Uwagi o realizacji

Prowadzący

1.

 

Jak sobie radzić z agresją w sieci?

Warsztaty

Uczniowie klas V-VII

45 min

Alniewicz Elżbieta

2.

Dlaczego złość jest nam potrzebna?

Warsztaty

Uczniowie klas I-III

90 min

Alniewicz Elżbieta

3.

Dlaczego strach jest nam potrzebny?

Warsztaty

Uczniowie klas I-III

90 min

Alniewicz Elżbieta

4.

Mój kolega ma autyzm/zespół Aspergera.

Warsztaty

Uczniowie szkół podstawowych

90 min

Alniewicz Elżbieta

5.

Doradztwo zawodowe: badania zawodoznawcze uzdolnień specjalnych i zainteresowań.

Zajęcia warsztatowe, testy

Uczniowie klas VII,VIII

90 min+ indywidualne rozmowy

Alniewicz Elżbieta

6.

Techniki efektywnego uczenia się i szybkiego czytania.

Terapia grupowa

Dzieci  kl. IV-VI

1 x w tygodniu przez okres całego roku szkolnego

Kłosińska Joanna

7.

Warsztaty Myślenia Twórczego

Warsztat grupowy

Dzieci z kl. IV

W okresie ferii zimowych 5 dni x 2 godz.

Kłosińska Joanna

8.

Zajęcia dla dzieci w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem zespołem Aspergera

Warsztaty

Dzieci przedszkolne i uczniowie

szkół podstawowych

2x60min.

Miś Dorota

9.

Mój kolega ma autyzm

Warsztaty

Uczniowie szkół podstawowych

2x45 min

Miś Dorota

10.

Internet bez hejtu

Warsztaty

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

90 min.

Miś Dorota

11.

„Chronimy dzieci” zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego

Warsztaty

Dzieci przedszkolne oraz klas I-III

 

Cykl zajęć

5x40 min

Miś Dorota

12.

3…2…1… Internet

Zajęcia dotyczące korzystania z internetu oraz  związanych z tym zasad bezpieczeństwa.

Warsztaty

Uczniowie klas IV-VI

 

 

2x45 min

Miś Dorota

13.

Zajęcia dla dzieci w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem zespołem Aspergera

Warsztaty

Dzieci przedszkolne i uczniowie

szkół podstawowych

2x60min.

Miś Dorota

14.

BHP użytkownika mediów elektronicznych (cyberprzemoc, uzależnienie od mediów, gry komputerowe, fonoholizm).

Prelekcja z elementami warsztatu

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

 

 

Czas trwania do uzgodnienia

Miś Dorota

15.

„Moje zdrowie – mój skarb” (warsztaty profilaktyczne – uzależnienia

Warsztaty

Uczniowie klas II – III

szkoły podstawowej

Czas trwania do uzgodnienia

Miś Dorota

16.

„Telefon komórkowy - przyjaciel czy wróg?”

Warsztaty

Uczniowie klas II – III

szkoły podstawowej

Czas trwania do uzgodnienia

Miś Dorota

17.

Przesiewowe badania wzroku i słuchu na terenie placówek

Badania

Dzieci 5 i 6-cioletnie

 

Miś Dorota

18.

Badanie słuchu

Badanie przesiewowe

W każdym wieku

Wg potrzeb

wyciszona sala,

 

Rutkowska Agnieszka

19.

Badanie wzroku

Badanie przesiewowe

W każdym wieku

Wg potrzeb

 

Rutkowska Agnieszka

20.

Diagnoza logopedyczna

Badanie indywidualne

W każdym wieku

Wg  potrzeb

 

Rutkowska Agnieszka

21.

Zajęcia dla dzieci w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem zespołem Aspergera

Warsztaty

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

1x m-c

120 min.

Rutkowska Agnieszka

22.

Depresja u nastolatków

 

Warsztaty

Klasy VII-VIII SP, szkoły ponadpodstawowe

2x45 minut

Niewińska Agata

23.

Współpraca w grupie

 

Warsztaty

Klasy IV-V SP

2x45 minut

Niewińska Agata

24

.

Jak radzić sobie z przemocą?

Warsztaty

Klasy IV-VIII SP

45 minut

Niewińska Agata

25.

Uzależnienia (alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki, internet, telefon)

 

Warsztaty

Klasy VII-VIII SP

 

6x45 minut

Niewińska Agata

26.

Diagnoza logopedyczna

Badanie indywidualne

Dzieci

w każdym wieku

   Wg potrzeb

Kołodziej Ewa

27.

Poznaj swoje emocje

Warsztaty

 

Przedszkole

Klasy I-III

2 x 1 godz

Czarnecka Ewelina

28.

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami

Warsztaty

 

Klasy I-III

2 x 1 godz

Czarnecka Ewelina

29.

Mój niepełnosprawny kolega

Wykład

Prezentacja multimedialna

V-VIII

2 godz

Czarnecka Ewelina

30.

Prozdrowotne zachowania i racjonalne odżywianie dla dzieci i ich rodziców

warsztaty

Prezentacja multimedialna

Kl. I-IV

3 x 1 godz

Wołejko Kamila

31.

Mój kolega ma depresję.

Wykład

Prezentacja multimedialna

V-VIII

Szkoły ponadpodstawowe

1-     2 godz

Wołejko Kamila

32.

Hejtu nie promuje !!!

 

Wykład

Prezentacja multimedialna

V-VIII

2 godz

Wołejko Kamila

33.

           Terapia pedagogiczna

Terapia indywidualna

Dzieci od 6 r. ż. do 10 r. ż.

 

1 x w tygodniu przez okres całego roku szkolnego

Sekular Lidia

34.

Techniki efektywnego uczenia się i szybkiego czytania.

Terapia grupowa

Dzieci  kl. IV-VI

1 x w tygodniu przez okres całego roku szkolnego

Sekular Lidia

35.

Warsztaty Myślenia Twórczego

Warsztat grupowy

Dzieci z kl. IV

W okresie ferii zimowych 5 dni x 2 godz.

Sekular Lidia

36

Zajęcia zawodoznawcze z psychologiem : rozpoznanie uzdolnień i predyspozycji zawodowych. 

diagnoza i indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami

uczniowie klas VIII (ewent. VII)

2 godziny lekcyjne bez przerwy

Eugeniusz Kulawiak

zespół psychologów 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaPracownicyRejon działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępności

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm