Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyMateriały.sieć.autyzm

04 Marca 2016 godz: 08:48:31

KONCEPCJA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

Nazwa sieci: TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DLA UCZNIA Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

 Podmiot realizujący: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Morągu

Czas trwania: wrzesień 2016 – czerwiec 2017r. (rok szkolny 2016/2017)

Grupa docelowa: Nauczyciele realizujący edukację włączającą uczniów z autyzmem i zespołem                                              Aspergera na I etapie edukacyjnym

Cel ogólny: Poznanie specyfiki pracy oraz nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności tworzenia optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa uczniów z zaburzeniami ze  spectrum autyzmu w życiu klasy          i szkoły (w wymiarze edukacyjnym, emocjonalno-społecznym) – I etap edukacyjny.

Cele szczegółowe:

 1. Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat funkcjonowania osób z autyzmem.
 2. Uczestnicy poznają potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera we własnym środowisku szkolnym.
 3. Uczestnicy wypracują metody i wybiorą techniki pomocne dziecku z autyzmem i zespołem Aspergera w przypadku zaburzeń w uczeniu się.
 4. Uczestnicy poznają wpływ motywacji na zaangażowanie uczniów z autyzmem w tok zajęć lekcyjnych
 5. Uczestnicy zaadaptują ocenianie wewnątrzszkolne do możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów z autyzmem.
 6. Uczestnicy wypracują metody minimalizujące występowanie zachowań zakłócających funkcjonowanie ucznia z autyzmem w klasie szkolnej.
 7. Uczestnicy poszerzą umiejętność współpracy z rodzicami oraz z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Proponowany program pracy sieci:

Przykładowe zagadnienia do omówienia (tematyka spotkań oraz aktywności między spotkaniami):

 1. Charakterystyka osób z autyzmem.
 2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci ze spectrum autyzmu.
 3. Miejsce ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.
 4. Poznanie skutecznych metod w pracy z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera.
 5. Uczestnicy sieci wypracowują skuteczne sposoby w pracy z dzieckiem autystycznym w klasie szkolnej.
 6. Poruszenie problematyki oceniania. Zjawisko przewagi kar w edukacji.
 7. Rola chwalenia i pozytywnego podsumowania w osiąganiu sukcesów każdego dziecka, a w szczególności ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera.
 8. Wypracowanie i zastosowanie systemu motywacyjnego oraz formułowanie opisowych ocen i informacji zwrotnych dla ucznia z autyzmem.
 9. Doskonalenie umiejętności właściwego opisywania i interpretacji zachowań.
 10. Szukanie skutecznych strategii radzenia sobie z pojawiającymi się u ucznia z autyzmem zachowaniami zakłócającymi pracę w klasie.
 11. Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych.
 12. Skuteczne komunikowanie się pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 13. Współdziałanie z rodzicami oraz specjalistami pracującymi z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Przykładowy harmonogram działań:

 1. Spotkanie pierwsze – stacjonarne

                Tematyka: Poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania osób z autyzmem. 

 1. Pomiędzy spotkaniami

  Tematyka: Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

 2. Spotkanie drugie – stacjonarne

  Tematyka: Poznanie skutecznych metod pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera.  Uczestnicy sieci wypracowują skuteczne sposoby pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera w klasie szkolnej.

 3. Pomiędzy spotkaniami

  Tematyka: Poznanie skutecznych metod pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera – zastosowanie we własnej praktyce szkolnej.

 4. Spotkanie trzecie – stacjonarne

  Tematyka: Wpływ motywacji na zaangażowanie uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w tok zajęć lekcyjnych. Modyfikacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania do możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.

 5. Pomiędzy spotkaniami

  Tematyka: Wypracowanie i zastosowanie systemu motywacyjnego oraz formułowanie opisowych ocen i informacji zwrotnych dla ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera.

 6. Spotkanie czwarte – stacjonarne

  Tematyka: Doskonalenie umiejętności właściwego opisywania i interpretacji zachowań. Szukanie skutecznych strategii radzenia sobie z pojawiającymi się u ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera zachowaniami zakłócającymi pracę w klasie. Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych.

 7. Pomiędzy spotkaniami

  Tematyka: Praca nad metodami minimalizującymi występowanie zachowań zakłócających funkcjonowanie ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w klasie szkolnej.

 8. Spotkanie piąte – stacjonarne

  Tematyka: Współdziałanie z rodzicami oraz specjalistami pracującymi z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.

   

                                                                                                                                                                                                                                 Opracowała: Dorota Miś – pedagog

                                                                                                                                  na podstawie materiałów autorstwa

                                                                                                          Grety Dębińskiej, Anny Florek, Katarzyny Hamerlak

                                                                                                            zawartych na stronie www.doskonaleniewsieci.pl

 

 

 

 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm