Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyTematy spotkań dla rodziców w placówkach

25 Października 2023 godz: 11:31:27

 O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w MORĄGU   

Propozycja zagadnień na spotkania z RODZICAMI w placówkach w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Temat (problem)

Forma zajęć

Odbiorcy

Uwagi o realizacji

Prowadzący

1

„Dzieci w sieci” – urządzenia mobilne szansą czy zagrożeniem dla rozwoju dziecka?

prelekcja

rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola oraz klas I-III SP

45 min.

Elżbieta Alniewicz

Dorota Miś

Agnieszka Rutkowska

2

Internet bez przesady.

prelekcja

rodzice uczniów szkół podstawowych

30 min.

Elżbieta Alniewicz

3

Co powinno niepokoić w mowie dziecka?

konsultacje dla rodziców

rodzice dzieci żłobkowych i przedszkolnych

45 min.

Ewa Klimbejn

Agnieszka Rutkowska

Ewa Kołodziej

4

Gry i zabawy logopedyczne - wspieranie terapii logopedycznej.

konsultacje dla rodziców

rodzice dzieci żłobkowych i przedszkolnych

45 min.

Ewa Klimbejn

5

Sensomotoryka – metoda wspierająca rozwój psychoruchowy dziecka poprzez integrację odruchów wczesnodziecięcych.

 

 

prelekcja

rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej

45 min.

Joanna Kłosińska

6

Odruchy wczesnodziecięce i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.

prelekcja

rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej

45 min.

Joanna Kłosińska

7

Szkoła dla rodziców i wychowawców.

warsztaty

rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych

10 x 180 min.

Joanna Kłosińska

Dorota Miś

Lidia Sekular

Kamila Wołejko

8

Techniki uczenia się z elementami myślenia twórczego.

prelekcja

rodzice uczniów szkół podstawowych

45 min.

Joanna Kłosińska

Magdalena Krawczak

Lidia Sekular

9

Jak pomóc dziecku w nauce?

prelekcja

rodzice

45 min.

Joanna Kłosińska

Lidia Sekular

Eugeniusz Kulawiak

10

,,EEG-Biofeedback – podstawowe zagadnienia, zastosowanie”

prelekcja

rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych

45 min.

Joanna Kłosińska

Magdalena Krawczak

 

11

Zabawki grające źle wpływają na brzdące- gadżety nowoczesnej mamy (czynniki wpływające na opóźnienia rozwoju mowy).

prelekcja

rodzice dzieci żłobkowych i przedszkolnych

45 min.

Ewa Kołodziej

12

Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy.

prelekcja,

rodzice dzieci żłobkowych i przedszkolnych

60 min.

Ewa Kołodziej

13

Jak zmotywować dziecko do nauki i samodzielności?

warsztat z prezentacją multimedialną

rodzice uczniów szkół podstawowych

60 min.

Eugeniusz Kulawiak

14

Współpraca rodziców ze szkołą.

prelekcja

rodzice

45 min.

Eugeniusz Kulawiak

15

Pomoc rodziców w zaplanowaniu kariery zawodowej dziecka (wyboru szkoły, zawodu…)

prelekcja

rodzice klas VII i VIII

40 min.

Eugeniusz Kulawiak

16

Uzależnienia społeczne dzieci. Formy pomocy.

prelekcja

rodzice uczniów szkół podstawowych

45 min.

Eugeniusz Kulawiak

17

Rozwój psychomotoryczny dziecka 3, 4 letniego

Prelekcja

rodzice dzieci 3-4 letnich

60 min.

Dorota Miś

18

Mądra miłość. Jak wychować szczęśliwe dziecko?

Prelekcja

rodzice dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych

60 min.

Dorota Miś

19

Czy przedszkolak jest gotowy do szkoły?

 

Prelekcja

rodzice sześciolatków

45min.

Dorota Miś

20

Postawy rodzicielskie – rodzina szansą rozwoju dla osobowości dziecka.

Prelekcja

rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej

60 min.

Dorota Miś

21

Jak przygotować dziecko do nauki w klasie czwartej?

Prelekcja

rodzice dzieci klas III szkoły podstawowej

45 min.

Dorota Miś

22

Zamiast klapsów: jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice.

 

prelekcja

rodzice dzieci przedszkolnych

 

45 min.

 

Dorota Miś

23

Uwaga, fonoholizm!

prelekcja

rodzice uczniów szkół podstawowych

45 min.

Dorota Miś

24

Jak pomóc dziecku z ADHD?

prelekcja

rodzice dzieci

ze szkół podstawowych

45 min.

Lidia Sekular

25

Prozdrowotne zachowania i racjonalne odżywianie dzieci i ich rodziców.

 

wykład, dyskusja

 

rodzice

60 min.

Kamila Wołejko

26

O co chodzi z tą depresją?

wykład, dyskusja

 

rodzice

60 min.

Kamila Wołejko

27

Wymagane dokumenty przed przyjęciem do branżowej szkoły I stopnia (pracownik młodociany - czas pracy, wynagrodzenie, zawieranie umowy z pracodawcą, wymagane badania, zaświadczenia).

pogadanka

zainteresowani rodzice uczniów klas VIII

45 min.

Halina Pasternacka

 

 

 

SPECJALIŚCI PP-P w Morągu prowadzący spotkania z rodzicami:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

stanowisko

Kwalifikacje dodatkowe

1

Jerzy ADAMOWICZ

pedagog

oligofrenopedagogika

2

Elżbieta ALNIEWICZ

psycholog

 

3

Ewelina CZARNECKA

psycholog

specjalista do spraw zaburzeń ze spektrum autyzmu

4

Ewa KLIMBEJN

logopeda

 

5

Joanna KŁOSIŃSKA

pedagog

oligofrenopedagogika

terapia EEG-Biofeedback i sensomotoryczna

6

Ewa KOŁODZIEJ

logopeda

neurologopedia

7

Magdalena KRAWCZAK

psycholog

surdopedagogika

terapia EEG-Biofeedback

8

Eugeniusz KULAWIAK

psycholog, wicedyrektor

profilaktyka i resocjalizacja

9

Dorota MIŚ

pedagog

zaburzenia ze spektrum autyzmu,

oligofrenopedagogika

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

10

Halina PASTERNACKA

pedagog

tyflopedagogika, doradztwo zawodowe

11

Agnieszka RUTKOWSKA

logopeda

neurologopedia, terapia integracji sensorycznej

12

Lidia SEKULAR

pedagog

terapia pedagogiczna, socjoterapia, doradztwo zawodowe, terapia Instrumental Enrichment

13

Kamila WOŁEJKO

psycholog

psychodietetyka

14

Joanna WOŁODŹKO

fizjoterapeuta

oligofrenopedagogika

 

 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm