Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyTematy spotkań dla rad pedagogicznych

25 Października 2023 godz: 11:29:48

O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w MORĄGU

Propozycja zagadnień na spotkania z RADAMI PEDAGOGICZNYMI w placówkach w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Temat

Rodzaj zajęć

Odbiorcy

Uwagi o realizacji

Prowadzący

1

Sensomotoryka – metoda wspierająca rozwój psychoruchowy dziecka poprzez integrację odruchów wczesnodziecięcych.

 

 

prelekcja

nauczyciele szkół podstawowych oraz przedszkoli

45 min.

Joanna Kłosińska

2

Odruchy wczesnodziecięce i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.

prelekcja

nauczyciele szkół podstawowych oraz przedszkoli

45 min.

Joanna Kłosińska

3

EEG-Biofeedback. Podstawowe zagadnienia, zastosowanie.

prelekcja połączona
z prezentacją multime-dialną

nauczyciele szkół podstawowych oraz przedszkoli

45 min.

Joanna Kłosińska

Magdalena Krawczak

4

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia .

prelekcja z prezentacją multimedialną

nauczyciele szkół ogólnodostępnych

60 minut

Eugeniusz Kulawiak

 

5

Nauczyciel współorganizujący nauczanie w szkole. Rola i zadania.  Przepisy prawne i rozwiązania praktyczne.

prelekcja z prezentacją multimedialną, dyskusja, poszukiwanie rozwiązań

nauczyciele szkół podstawowych

60 minut

Eugeniusz Kulawiak

 

6

Współpraca Poradni i szkoły w rozwiązywaniu problemów uczniów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi.

prezentacja, prelekcja, dyskusja, warsztat

nauczyciele wszystkich szkół i placówek

wg potrzeb

Eugeniusz Kulawiak

 

7

Udział w zebraniach zespołów wychowawczych: rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów i rodziców.

 

nauczyciele wszystkich szkół i placówek

wg potrzeb

Eugeniusz Kulawiak

 

8

Specyfika funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu.

prelekcja z elementami warsztatu.

 

nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

45min.

Dorota Miś

9

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole (lub przedszkolu).

prelekcja

nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

45min.

Dorota Miś

10

Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu/szkole.

warsztaty lub konsultacje indywidualne

nauczyciele przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych

3x45 min.

Dorota Miś

11

Konstruowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju oraz arkusza obserwacji dziecka.

warsztaty lub konsultacje indywidualne

nauczyciele prowadzący zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju

2x45 min.

Dorota Miś

12

Podstawowe założenia metody symultaniczno-sekwencyjnej, jako metody wczesnej nauki czytania dzieci od 3-go roku życia.

prelekcja

nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych

1x45min.

Dorota Miś

13

Uczeń z dysleksją w szkole.

prelekcja

nauczyciele szkół podstawowych

2x45 min.

Dorota Miś

14

Dziecko z ADHD w szkole.

prelekcja

nauczyciele szkół podstawowych oraz przedszkoli

45 min.

Lidia Sekular

 

SPECJALIŚCI PP-P w Morągu prowadzący spotkania z nauczycielami:

 

Lp.

Imię i nazwisko

stanowisko

Kwalifikacje dodatkowe

1

Jerzy ADAMOWICZ

pedagog

oligofrenopedagogika

2

Elżbieta ALNIEWICZ

psycholog

 

3

Ewelina CZARNECKA

psycholog

specjalista do spraw zaburzeń ze spektrum autyzmu

4

Ewa KLIMBEJN

logopeda

 

5

Joanna KŁOSIŃSKA

pedagog

oligofrenopedagogika

terapia sensomotoryczna i EEG-Biofeedback

6

Ewa KOŁODZIEJ

logopeda

neurologopedia

7

Magdalena KRAWCZAK

psycholog

Surdopedagogika, terapia EEG-Biofeedback

8

Eugeniusz KULAWIAK

psycholog

profilaktyka i resocjalizacja

9

Dorota MIŚ

pedagog, wicedyrektor

zaburzenia ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika,

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

10

Halina PASTERNACKA

pedagog

tyflopedagogika, doradztwo zawodowe

11

Agnieszka RUTKOWSKA

logopeda

neurologopedia, terapia integracji sensorycznej

12

Lidia SEKULAR

pedagog

terapia pedagogiczna i Instrumental Enrichment socjoterapia, doradztwo zawodowe

13

Kamila WOŁEJKO

psycholog

psychodietetyka

14

Joanna WOŁODŹKO

fizjoterapeuta

oligofrenopedagogika

 

 

 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm