Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyZajęcia dla dzieci i młodzieży w placówkach

25 Października 2023 godz: 11:26:35

 O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w MORĄGU   

Propozycja zagadnień na spotkania z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ w placówkach w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Temat (problem)

Forma zajęć

Odbiorcy

Uwagi o realizacji

Prowadzący

1

Jak sobie radzić z agresją w sieci?

warsztaty

uczniowie klas V-VII

45 min.

Elżbieta Alniewicz

2

Dlaczego złość jest nam potrzebna?

warsztaty

uczniowie klas I-III

90 min.

Elżbieta Alniewicz

3

Dlaczego strach jest nam potrzebny?

warsztaty

uczniowie klas I-III

90 min.

Elżbieta Alniewicz

4

Mój kolega ma autyzm/zespół Aspergera.

warsztaty

uczniowie szkół podstawowych

90 min.

Elżbieta Alniewicz

5

Poznaj swoje emocje.

warsztaty

 

dzieci przedszkolne

uczniowie klas I-III

2 x 45 min.

Ewelina Czarnecka

6

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?

warsztaty

 

uczniowie klas  I-III

2 x 45 min.

Ewelina Czarnecka

7

Moje emocje – warsztaty dla uczniów szkół specjalnych

warsztaty

 

uczniowie klas  I-VIII szkół specjalnych

2 x 45 min.

Ewelina Czarnecka

8

„Tosia uczy” – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

warsztaty

 

dzieci przedszkolne

uczniowie klas I-III

2 x 45 min

Ewelina Czarnecka

9

Jestem uczniem asertywnym.

wykład,

prezentacja multimedialna

uczniowie klas IV-VIII

2 x 45 min

Ewelina Czarnecka

10

Myślenie twórcze.

warsztaty

uczniowie klas IV-VI

2 x 45 min.

Joanna Kłosińska

Lidia Sekular

 

11

Techniki efektywnego uczenia się.

warsztaty

uczniowie klas IV-VI

4 x 45 min.

Joanna Kłosińska

Lidia Sekular

12

Cyberprzemoc - bezpieczeństwo związane z używaniem Internetu i telefonów komórkowych.

warsztaty

uczniowie klas IV-VIII

2x 45 min.

Joanna Kłosińska

Magdalena Krawczak

13

Aby chciało nam się chcieć. Wzbudzanie motywacji do nauki.

warsztaty

uczniowie klas IV-VI

uczniowie klas VII-VIII

2x45 min.

Joanna Kłosińska

Lidia Sekular

 

14

Moje emocje. Jak sobie z nimi radzić?

warsztaty

uczniowie klas  I-III

2x45 min.

Joanna Kłosińska

Magdalena Krawczak

15

Myślenie twórcze z elementami technik uczenia się.

warsztaty

uczniowie klas  IV-VI

2x45 min.

Magdalena Krawczak

16

Pomoc w planowaniu kariery zawodowej życiowej. Badanie uzdolnień kierunkowych i ogólnych.

pogadanka, badanie testowe

uczniowie klas VII, VIII

90 min.

Eugeniusz Kulawiak

Elżbieta Alniewicz

Halina Pasternacka

17

Indywidualne wsparcie uczniów w rozpoznaniu swoich predyspozycji zawodowych.

rozmowy indywidualne

uczniowie klas VII, VIII

wg potrzeb

Eugeniusz Kulawiak

Elżbieta Alniewicz

Halina Pasternacka

18

3…2…1… Internet

Zajęcia dotyczące korzystania z Internetu oraz  związanych z tym zasad bezpieczeństwa.

warsztaty

uczniowie klas IV-VI

2x45 min.

Dorota Miś

19

BHP użytkownika mediów elektronicznych (cyberprzemoc, uzależnienie od mediów, gry komputerowe, fonoholizm).

prelekcja z elementami warsztatu

uczniowie klas IV-VI

czas trwania do uzgodnienia

Dorota Miś

20

Moje zdrowie – mój skarb (warsztaty profilaktyczne, uzależnienia).

 

warsztaty

uczniowie klas II – III

 

czas trwania do uzgodnienia

Dorota Miś

21

Telefon komórkowy - przyjaciel czy wróg?

warsztaty

uczniowie klas II – III

 

czas trwania do uzgodnienia

Dorota Miś

22

Przesiewowe badania wzroku i słuchu na terenie placówek.

komputerowe badania przesiewowe

dzieci przedszkolne oraz uczniowie klasy I

wg potrzeb,

wyciszona sala

Dorota Miś

Agnieszka Rutkowska

Joanna Kłosińska

Lidia Sekular

Jerzy Adamowicz

23

Prozdrowotne zachowania i racjonalne odżywianie dla dzieci i ich rodziców.

Warsztaty

prezentacja multimedialna

 

uczniowie klas I-IV

3x45 min.

Kamila Wołejko

24

Dlaczego jemy?

Prezentacja, wykład, dyskusja

uczniowie klas VI-VIII

60 min

Kamila Wołejko

25

Mój kolega ma depresję.

Wykład,

prezentacja multimedialna

uczniowie klas V-VIII

 

90 min.

Kamila Wołejko

26

Hejtu nie promuje !!!

 

wykład,

prezentacja multimedialna

uczniowie klas V-VIII

90 min.

Kamila Wołejko

27

Trening umiejętności matematycznych.

warsztaty

uczniowie klas I-III

2x45 min.

Jerzy Adamowicz

 

Wymagane dokumenty przed przyjęciem do branżowej szkoły I stopnia (pracownik młodociany - czas pracy, wynagrodzenie, zawieranie umowy z pracodawcą, wymagane badania, zaświadczenia).

pogadanka

uczniowie klas VIII

45 min.

Halina Pasternacka

 

SPECJALIŚCI PP-P w Morągu prowadzący spotkania z dziećmi i młodzieżą:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

stanowisko

Kwalifikacje dodatkowe

1

Jerzy ADAMOWICZ

pedagog

oligofrenopedagogika

2

Elżbieta ALNIEWICZ

psycholog

 

3

Ewelina CZARNECKA

psycholog

specjalista do spraw zaburzeń ze spektrum autyzmu

4

Ewa KLIMBEJN

logopeda

 

5

Joanna KŁOSIŃSKA

pedagog

oligofrenopedagogika

terapia sensomotoryczna i EEG-Biofeedback

6

Ewa KOŁODZIEJ

logopeda

neurologopedia

7

Magdalena KRAWCZAK

psycholog

surdopedagogika, terapia EEG-Biofeedback

8

Eugeniusz KULAWIAK

psycholog

profilaktyka i resocjalizacja

9

Dorota MIŚ

pedagog, wicedyrektor

zaburzenia ze spektrum autyzmu,

oligofrenopedagogika,

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

10

Halina PASTERNACKA

pedagog

tyflopedagogika, doradztwo zawodowe

11

Agnieszka RUTKOWSKA

logopeda

neurologopedia, terapia integracji sensorycznej

12

Lidia SEKULAR

pedagog

terapia pedagogiczna i  Instrumental Enrichment socjoterapia, doradztwo zawodowe

13

Kamila WOŁEJKO

psycholog

psychodietetyka

14

Joanna WOŁODŹKO

fizjoterapeuta

oligofrenopedagogika

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm