Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyOferta

12 Stycznia 2016 godz: 14:14:50

Oferujemy pomoc w zakresie:
 • Zaburzeń rozwojowych dzieci do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej;
 • Problemów związanych z nauką szkolną dzieci i młodzieży;
 • Profilaktyki i promocji zdrowia;
 • Orientacji szkolnej, doradztwa zawodowego;
 • Zaburzeń rozwoju mowy.
 • Pomocw sprawach rodzinnych 
Prowadzimy diagnozę w zakresie:
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 6 lat;
 • dojrzałości szkolnej (gotowości szkolnej);
 • Ogólnych problemów w nauce lub specyficznych trudności w uczeniu się;
 • Zaburzeń zachowania;
 • Problemów wychowawczych;
 • Wad i zaburzeń mowy;
 • Określania możliwości intelektualnych.
 • diagnozy na potrzeby zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
Prowadzimy terapię:
 • Pedagogiczną, w tym pracę z dzieckiem dyslektycznym i zespół korekcyjno kompensacyjny;
 • Terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi  w tym emocjonalnymi;
 • Dzieci z wadami wymowy i opóźnieniami w rozwoju mowy;
 • Dzieci i młodzieży z problemami w funkcjonowaniu w rodzinie i szkole.
 • Terapię biofeedback
 • Terapię SI (integracji sensorycznej)
Prowadzimy warsztaty:
 • Techniki efektywnego uczenia się;
 • Antystresowe i relaksacyjne;
 • Umiejętności wychowawczych dla rdziców;
 • Integracyjne dla dzieci i młodzieży;
 • Myślenia twórczego i technik uczenia się;
 • Gimnastyki mózgu.
Prowadzimy doradztwo w zakresie:
 • Pomoc w rozpoznaniu uzdolnień ogólnych i kierunkowych (specjalnych);
 • Udzielaly pomocy w wyborze zawodu i szkoły;
 • Planowania kariery zawodowej;
 • Prowadzimy terapię indywidualną dla uczniów z uzaleznieiami w tym społecznymi;
Ponadto proponujemy:
 • Pomoc nauczycielom w konstruowaniu i realizacji szkolnego programu profilaktycznego;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkołach; 
 • Udział pracowników poradni w zebraniach z rodzicami;
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku dla dzieci i młodzieży

 Szczegółowa oferta została zamieszczona w menu bocznym (po lewej stronie) w zakładce "Oferta poradni"

 

HPast

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm